Ceny i Rezerwacja

3 dni, od 775 zł/os Pakiet Odnowy dla Pań Wszystkie Pakiety Sprawdź
Zasubskrybuj Newsletter

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO” informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Paradowski ALMI Sp. j.,  z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Dzieci Warszawy 48;

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce jest Pan Ariel Szach, adres email:

iod.villaromantica@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/ach:

- przedstawienia oferty marketingowej na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes realizowany przez administratora danych) i nie będą udostępniane innym podmiotom;

- wykonania usługi hotelowej m.in. poprzez zawarcie umowy na świadczenie usług w hotelu Villa Romantica w tym zwłaszcza w celu wypełnienia karty meldunkowej i nie będą udostępniane innym podmiotom;

- związanych z przepisami o rachunkowości lub przepisów podatkowych i nie będą udostępniane innym podmiotom;

- w celu dochodzenia roszczeń i nie będą udostępniane innym podmiotom.

4) Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od klienta korzystającego z naszych

usług lub pozyskanie nastąpiło poprzez:

- kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego w związku z zainteresowaniem ofertą hotelu Villa Romantica lub korzystaniem z tej oferty;

- wypełnienie przez Panią/Pana karty meldunkowej w hotelu Villa Romantica podczas pobytu;

- pozostawiania danych w celu wystawienia faktury;

- pozostawienia danych adresowych celem przesłania ofert, bonów rabatowych, voucherów.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych przekazanych w formularzu,

a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto

posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych

osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych.

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza

przepisy RODO;

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu.

PFR

Hotel - Villa Romantica

ul. Partyzantów 8 58-580 Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie tel. 75 717 2676, fax. 75 717 4677, email: